Naša advokatska kancelarija zastupa klijente pred svim sudovima u Republici Srbiji, u okviru čega se vrši analiza rizika vođenja postupka, prikupljanje dokaza, pripremanje svih vrsta pravnih akata i zastupanje klijenata u parničnim, izvršnim i drugim postupcima.