Nikolić & Stanković advokatska kancelarija pruža pravne i konsultantske usluge koje, između ostalog, uključuju:

  • pružanje stručnih saveta i mišljenja, prisustvovanje poslovnim sastancima, kao i drugi oblici aktivnog učešća u kreiranju klijentove politike razvoja,
  • zastupanje klijenata na sudu, kao i pred izvršnim i upravnim organima i trećim licima na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu,
  • pisanje i podnošenje tužbi, predloga za izvršenje, pravnih lekova, različitih dopisa i opomena, naloga za plaćanje, prijava i drugih podnesaka,
  • sastavljanje ugovora, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih dokumenata,
  • pružanje drugih oblika pravne pomoći i podrške.

OBLASTI: