Nikolić & Stanković advokatska kancelarija osnovana je 2005. godine, a svoj razvoj zasnovali smo na tradicionalnoj advokatskoj praksi i visokom kvalitetu pravnih usluga koji je osiguran kroz dugogodišnje iskustvo i profesionalni odnos naših zaposlenih.

Već više od jedne decenije uspešno pružamo usluge svojim klijentima iz oblasti investicionog ulaganja u Srbiji, korporativnog prava, obligacionog i radnog prava, zastupanja u parničnim i ostalim postupcima, kao i kroz pravno savetovanje u oblastima intelektualne svojine, komercijalnih i bankarskih poslova, energetike, građevinarstva, izdavačke, tekstilne i auto-industrije, poštanskih usluga i direktnog marketinga.

Naša kancelarija specijalizovana je za pružanje konsultantskih usluga stranim kompanijama koje su zainteresovane za investiranje, odnosno reinvestiranje u Srbiji, kroz pronalaženje mogućnosti za realizaciju greenfield i brownfield investicija; zastupanje u pregovorima sa predstavnicima nadležnih državnih organa, kao i prilikom zaključenja relevantnih ugovora, kao i tokom same realizacije investicionih projekata; uspostavljanje veza sa lokalnim dobavljačima; tumačenje administrativnih procedura i tome slično.

U cilju pružanja adekvatne i celovite usluge svojim klijentima sarađujemo sa mnogobrojnim državnim telima, stručnjacima iz različitih oblasti, knjigovodstvenim agencijama i drugim lokalnim advokatskim kancelarijama širom Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.

Osnovni cilj advokatske kancelarije Nikolić & Stanković je sveobuhvatna pravna podrška i potpuna zaštita interesa klijenta.

ČLANSTVA

Untitled-1