Kako smo prepoznali značaj zaštite prava iz oblasti intelektualne svojine, posebnu pažnju posvećujemo ovoj oblasti. Neke od usluga koje pružamo su:

  • Ispitivanje tržišta o mogućnosti registracije žiga, patenta i industrijskog dizajna
  • Registracija žiga, patetna i industrijskog dizajna
  • Autorsko pravo
  • Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu
  • Zaštita prava intelektualne svojine pred sudovima i arbitražama