• Porez na dobit pravnih lica
  • Porez na dohodak građana
  • PDV
  • Carine
  • Porezi na imovinu
  • Zastupanje pred poreskim organima i sudovima
  • Pružanje saveta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama