Advokatska kancelarija Nikolić&Stanković zastupa domaća i strana privredna društva.
Većina naših klijenata su inostrane kompanije, sa svojim povezanim društvima, ograncima i predstavništvima, kojima pružamo celokupnu pravnu podršku počev od njihovog osnivanja. Neki od najistaknutijih klijenata su: