Težišta i specijalnosti:

  • Radno pravo
  • Pravo intelektualne svojine
  • Statusno i kompanijsko pravo
  • Krivično pravo
  • Sporovi

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2014)
  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – master studije (2015)

Profesionalna članstva:

  • Advokatska komora Beograda (2014)

Jezici:

  • Engleski jezik